Deze week wordt in de avond/​nacht gewerkt op de A44 op het tra­ject tus­sen Leiden/​Stevenshof en Wassenaar/​N448. Voor het ver­keer is 1 rij­strook beschik­baar. Op zater­dag­och­tend wordt de bypass in de rich­ting van Amster­dam geo­pend. De tij­den en exac­te loca­ties zijn als volgt:

Rich­ting Amsterdam
Maan­dag 21:00 – 5:30u HM 20,4 – 19,2
Dins­dag 21:00 – 5:30u HM 20,4 – 19,2
Woens­dag 21:00 – 5:30u HM 20,4 – 19,2
Don­der­dag 21:00 – 5:30u HM 20,4 – 19,2.
Vrij­dag 21:00 – 9:00u HM 20,7 – 19,0 met om 1:00u een ver­keers­stop bij HM 21,8.
Op zater­dag­och­tend opent uiter­lijk 10.30 uur ook de bypass in de ande­re rij­rich­ting bij knoop­punt Omme­dijk. Het ver­keer naar Amster­dam rijdt dan ook via de bypass.

Rich­ting Den Haag
Woens­dag 21:00 – 5:00u HM 17,0 – 17,8
Don­der­dag 21:00 – 5:00u HM 17,0 – 17,8
Vrij­dag 21:00 – 7:00u HM 17,0 – 17,8
Op donderdagavond/​nacht 1 novem­ber tus­sen 21.00 en 5.00 uur en vrijdagavond/​nacht 2 novem­ber tus­sen 21.00 en 7.00 uur is afrit 8 rich­ting Leiden/​N206 afge­slo­ten. Lees meer.