Deze week wer­ken we op de toe­rit 8 Lei­den van de A44 rich­ting Den Haag. Op maan­dag 29 april is tus­sen 22:00 uur en 1:00 uur een kort­du­ren­de afslui­ting van deze toe­rit voor het plaat­sen van een heistelling.