Om ruim­te te maken voor de werk­zaam­he­den aan het nieu­we knoop­punt Hof­vliet, wordt er deze week in de avond/​nacht gewerkt op de A4 op het tra­ject tus­sen Leiden/​Zoeterwoude en Leidschendam/​N14. Voor het ver­keer is 1 rij­strook beschik­baar. De tij­den en exac­te loca­ties zijn als volgt:

Rich­ting Den Haag
Het ver­keer rijdt via de parallelbaan.
Maan­dag 22:00 - 5:00 uur
Dins­dag 22:00 - 5:00 uur
Woens­dag 22:00 - 5:00 uur
Don­der­dag 22:00 - 5:00 uur
Vrij­dag 23:30 - 7:00 uur
Zater­dag 23:30 – 9:00 uur
Zon­dag 22:00 - 5:00 uur