Deze week wordt in de avond/​nacht gewerkt op de A4 op het tra­ject tus­sen Leiden/​Zoeterwoude en Leidschendam/​N14. Voor het ver­keer is 1 rij­strook beschik­baar. De tij­den en exac­te loca­ties zijn als volgt:

Rich­ting Den Haag
Het ver­keer rijdt via de paral­lel­baan (tus­sen HM 33 en 37,4)
Maan­dag 22:00 - 5:00u
Dins­dag 22:00 - 5:00u
Woens­dag 22:00 – 5:00u
Don­der­dag 22:00 – 5:00u
Vrij­dag 23:30 – 7:00u
Zater­dag 23:30 – 9:00u
Zon­dag 22:00 – 5:00u

Rich­ting Amsterdam
Het ver­keer rijdt via de paral­lel­baan (tus­sen HM 37 en 35,6)
Maan­dag 22:00 – 5:00u
Dins­dag 22:00 – 5:00u