Deze week is toe­rit 8 Leid­schen­dam rich­ting Amster­dam vier nach­ten afge­slo­ten en kan het ver­keer twee nach­ten geen gebruik­ma­ken van de ver­bin­dings­bo­gen van­af de A12 naar de A4 rich­ting Amster­dam. Ook wordt in de avond/​nacht gewerkt op de A4 op het tra­ject tus­sen Leiden/​Zoeterwoude en Leidschendam/​N14 op onder­staan­de momen­ten. Tij­dens onze werk­zaam­he­den is er 1 rij­strook beschikbaar.

Rich­ting Amsterdam
Toe­rit 8 Leid­schen­dam is maan­dag-, dins­dag-, woens­dag- en don­der­dag­nacht dicht.
De ver­bin­dings­bo­gen van de A12 naar de A4 rich­ting Amster­dam zijn woens­dag- en don­der­dag­nacht ook afgesloten.

Maan­dag 22:30 - 5:00 uur HM 43,4 – 42,2
Dins­dag 22:30 - 5:00 uur HM 43,4 – 42,2
Woens­dag 22:00 - 5:00 uur HM 45,4 – 40,7 met om 0:30u, 2:00u en 3:00u een verkeersstop
Don­der­dag 22:00 - 5:00 uur HM 45,4 – 36,0

Op zon­dag­nacht staat een reser­ven­acht in de plan­ning. Wan­neer we gebruik­ma­ken van deze reser­ven­acht wer­ken we van 22:00 - 5.00 uur tus­sen HM 37,6 en 36,0. Ook zijn er dan ver­keers­tops om 0:30u, 2:00u en 3:00 uur.