Deze week wordt in de avond/​nacht gewerkt op de A4 rich­ting Amster­dam op het tra­ject tus­sen Leiden/​Zoeterwoude en Leidschendam/​N14. Voor het ver­keer is 1 rij­strook beschik­baar. De tij­den en exac­te loca­ties zijn als volgt:

Maan­dag 22:30 – 5:30u HM 42,4 – 37,4
Dins­dag 22:30 – 5:30 u HM 42,4 – 37,4
Woens­dag 22:00 – 5:30 u HM 45,4 – 37,4
Don­der­dag 22:00 – 5:00u HM 45,4 – 40,7
Zon­dag 22:00 – 5:00u HM 45,4 – 40,7