Deze week wordt in de avond/​nacht gewerkt op de A4 op het tra­ject tus­sen Leiden/​Zoeterwoude en Leidschendam/​N14. We wer­ken hier aan de ver­bre­ding van 3 naar 4 rij­stro­ken. Tij­dens de werk­zaam­he­den is 1 rij­strook beschik­baar. De tij­den en exac­te loca­ties zijn als volgt:

Rich­ting Den Haag
Maan­dag 22:00 – 5:30u HM 37.7 - 42.7 met om 01.00u een ver­keers­stop bij HM 36.0
Dins­dag 23:30 – 5:30u HM 42.5 – 43.9
Woens­dag 23:30 – 5:30u HM 42.5 – 43.9
Don­der­dag 23:30 – 5:30u HM 42.5 – 43.9

Rich­ting Amsterdam
Maan­dag 22:30 – 5:30u HM 42.4 – 37.4
Dins­dag 22:30 – 5:30u HM 41.8  – 37.4
Woens­dag 22:30 – 5:00u HM 43.4 – 37.4
Don­der­dag 22:30 – 5:30u HM 41.8 – 37.4
Vrij­dag 23:00 – 7:00u HM 41.8 – 37.5