Deze week wordt in de avond/​nacht gewerkt op de A44 op het tra­ject tus­sen Leiden/​Stevenshof en Wassenaar/​N448 op de rij­baan rich­ting Amster­dam. Voor het ver­keer is 1 rij­strook beschik­baar. De tij­den en exac­te loca­ties zijn als volgt:

Rich­ting Amsterdam
Maan­dag 19:00 – 5:30u HM 21.0 – 18.6
Dins­dag 19:00 – 5:30u HM 21.0 – 18.6
Woens­dag 19:00 – 5:30u HM 21.0 – 18.6
Don­der­dag 19:00 – 5:30u HM 21.0 – 18.6
Vrij­dag 19:00 – 10:30u HM 21.0 – 18.6