Bij aan­slui­ting Lei­den-West (A44/​N206) wor­den op dit moment hei­pa­len en dam­wan­den aan­ge­bracht. Een aan­tal hei­pa­len moet dus­da­nig dicht op de rij­baan wor­den aan­ge­bracht, waar­door er op de N206 in bei­de rich­tin­gen 1 rij­strook moet wor­den afge­zet van­we­ge vei­lig­heid voor het weg­ver­keer. Voor het ver­keer blijft in bei­de rich­tin­gen 1 rij­strook beschikbaar.

Omdat het afzet­ten van een rij­baan alleen in het week­end is toe­ge­staan, wor­den deze werk­zaam­he­den uit­ge­voerd in het week­end van zater­dag 9 en zon­dag 10 novem­ber. Bei­de dagen wordt er gewerkt tus­sen 08.00 en 19.00 uur.