In de weekenden van 18 oktober en 1 november is de A44 grotendeels afgesloten wegens regulier onderhoud door Rijkswaterstaat. Wij maken voor de RijnlandRoute gebruik van deze afsluiting door in dat weekend ook werkzaamheden uit te voeren bij het knooppunt Ommedijk. Dit heeft als voordeel dat er aan een stuk door en dus ook overdag kan worden gewerkt, in plaats van dat het werk (op een ander moment, bijvoorbeeld doordeweeks) alleen in de relatief korte nachten moet worden uitgevoerd. Voor meer informatie over de afsluiting en omleidingsroute, ga je naar www.vananaarbeter.nl.

Werktijden, locatie en werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd op de volgende dagen/tijden:

  • Vrijdagavond 18 oktober 21.00 tot maandag 20 oktober 05.00 uur
  • Vrijdagavond 1 november 21.00 tot maandag 4 november 05.00 uur
Locatie en werkzaamheden

De werkzaamheden van Comol5 worden uitgevoerd op de A44 rondom het knooppunt Ommedijk in aanbouw. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het wegfrezen en opnieuw aanbrengen van asfalt, grondwerk, rioleringswerk, het verwijderen en aanbrengen van geleiderail en het aanbrengen van de belijning. Dit gebeurt ter voorbereiding op het terugleggen van de A44 voor de verdere bouw van knooppunt Ommedijk. Na het weekend van 1-4 november rijdt het verkeer op de rijbaan richting Amsterdam al over het eerste deel van het nieuwe knooppunt Ommedijk. Met name het wegfrezen van het asfalt en het aanbrengen van de geleiderail kan hoorbaar zijn in de omgeving, ook afhankelijk van de locatie en de windrichting.