Boskalis en de provincie Zuid-Holland organiseren op woensdagavond 9 december a.s. van 19.00 – 20.00 uur een informatieavond (webinar) over de definitieve inrichting van de parkstrook ten noorden van de N206 ir. G. Tjalmaweg. Vorig jaar heeft Stijn Koole, landschapsarchitect voor Boskalis, samen met omwonenden de inrichting van de parkstrook besproken, en vervolgens de details uitgewerkt. Op 9 december presenteert Stijn het eindresultaat: de definitieve inrichting van de parkstrook. Er is ook gelegenheid om via de chat vragen te stellen.

Noteert u deze datum alvast in uw agenda?

Meer informatie en de link naar de digitale omgeving (Livestream in Teams) volgen later deze week via onze website, Facebook en Twitter. De deelnemers aan de eerste twee participatieavonden krijgen persoonlijk bericht. De avond vindt online plaats, in verband met de coronamaatregelen.