Het project RijnlandRoute heeft een voortgangsrapportage aan Provinciale Staten van Zuid-Holland aangeboden over de periode 1 maart tot en met 31 augustus 2020. Dit gebeurt in het kader van de “Regeling Projecten Zuid-Holland”, die stelt dat Provinciale Staten twee keer per jaar over de voortgang van het project worden geïnformeerd. De rapportage beschrijft de stand van zaken programmabreed en voor de drie projectonderdelen: A4-N434-A44, N206 ir. G. Tjalmaweg en N206 Europaweg.

Zoals ook al is gemeld in de voorgaande rapportage blijft het budget en de planning van het project onder spanning staan als gevolg van de ontwikkelingen bij de deelprojecten.

In de rapportage worden per deelproject de relevante ontwikkelingen beschreven. Ook de genomen besluiten, toezeggingen en moties worden opgesomd. Tevens wordt aandacht besteed aan de aangescherpte aandacht voor het thema veiligheid en het onderwerp natuurcompensatie komt aanbod.