Van­af maan­dag 8 janu­a­ri wor­den de zand­trans­por­ten naar de bouw­plaats voor de boor­tun­nel nabij de A4 weer her­vat. Vol­gens de hui­di­ge plan­ning gaat de aan­voer van zand onver­min­derd door tot eind maart 2018. Het zand dat wordt aan­ge­voerd is nodig voor de voor­be­las­ting van het ter­rein waar straks de start­schacht is voor de tun­nel­boor­ma­chi­ne, het infor­ma­tie­cen­trum en de bouwketen.

De rou­tes
Het groot­ste deel van het zand komt uit Alp­hen aan de Rijn en wordt aan­ge­voerd via de rou­te N11 - A4 - Hof­vliet­weg. Daar­naast kan het voor­ko­men dat er zand wordt aan­ge­voerd van­af de zand­le­ve­ran­cier bij het Lam­men­schans­plein. Van­af die loca­tie rij­den de vracht­wa­gens via de Euro­pa­weg en de Hofvlietweg.