Bij knoop­punt Omme­dijk bij de A44 bou­wen we aan het eco­duct en een fau­nap­as­sa­ge met een fiets­pad ernaast. Een van de meest gestel­de vra­gen van de laat­ste tijd is wan­neer dat fiets­pad onder de A44 open gaat.

Er moe­ten nog een aan­tal werk­zaam­he­den wor­den ver­richt om het eco­duct en de fau­nap­asssa­ge af te maken en om dit fiets­pad voor ieder­een vei­lig open te kun­nen stel­len. Op dit moment is nog niet bekend wan­neer dat zal zijn, maar als het zover is, maken we dat bekend via de web­si­te en onze soci­al mediakanalen.

Meer infor­ma­tie over het eco­duct en de fau­nap­as­sa­ge lees je in een eer­der bericht.