Op zater­dag 16 febru­a­ri wor­den de laat­ste 19 lig­gers van de Brug over de Oude Rijn op hun plek gehe­sen. Dit zijn de lig­gers boven de Voor­scho­ter­weg. De Val­ken­burg­se­weg van­uit Lei­den en de Voor­scho­ter­weg van­uit Kat­wijk is in bei­de rich­tin­gen open voor ver­keer tot aan de brug. Ter plaat­se van de brug A44 is de weg gestremd voor alle ver­keer tus­sen 6.00 en 20.00 uur. De omlei­dings­rou­te voor het door­gaand ver­keer is N206, over de Toren­vliet­brug, Ples­man­laan en de Haag­se Schouw en vice versa.

De hijs­kra­nen, even­tu­e­le bal­last­wa­gens voor de hijs­kraan en de vracht­wa­gens met de lig­gers rij­den aan via de A44/​N206/​Voorschoterweg.