Bij de wes­te­lij­ke tun­nel­toe­rit zijn de voor­be­rei­din­gen voor de tun­nel­ver­lich­ting al goed zicht­baar. Bij­zon­der is dat we hier­voor gebruik maken van direct zon­licht, dat via glas­ve­zel­ka­bels de tun­nel in wordt gebracht. In het dak zijn de man­tel­bui­zen voor de glas­ve­zel­ka­bels op de juis­te plek aangebracht.

De Rijn­land­Rou­te krijgt als eer­ste tun­nel ter wereld direct zon­licht bij de inrit­ten van de tun­nel met behulp van glas­ve­zel. Een duur­za­me oplos­sing, omdat de ver­lich­ting bij tun­nels een ech­te ener­gie­vre­ter is. De inno­va­tie kan lei­den tot een reduc­tie van 10–20% van het tota­le ener­gie­ver­bruik van de tun­nel. Lees meer over deze inno­va­tie.