Nu ook de rijbaan richting Amsterdam sinds vorige week is verlegd naar de westzijde, kan ons team van start met de volgende stap in de complexe fasering in het werk voor de A44. Om het verkeer op de A44 en de onderliggende wegen zo min mogelijk te hinderen, wordt de A44 een aantal keren verlegd om de verbreding van de A44 te kunnen realiseren. We gaan nu naar de vierde fase, waarin we de oostkant van de viaducten slopen waarna we de nieuwe kunstwerken opbouwen naar de eindsituatie. In deze fase worden ook de werkzaamheden voor de oostelijke rijbanen en de realisatie van de verkeerstechnische installaties opgestart.

Slopen oude viaducten oostzijde

In de komende periode slopen we tijdens een aantal weekenden de oude viaducten aan de oostzijde. We doen dit in het weekend, omdat we hiervoor de onderliggende weg moeten afsluiten en het verkeer daarmee zo min mogelijk hinderen. In het weekend van 25/26/27 september slopen we het viaduct over de Plesmanlaan bij aansluiting Leiden-West, het weekend van 3/4 oktober het viaduct Ommedijkseweg en 8/9/10 oktober het viaduct Robert Boyleweg.

Hoe gaat de fasering op de A44 in z’n werk?

In de eerste fase hebben we de A44 verlegd, om ruimte te maken voor de bouw van het nieuwe knooppunt Ommedijk waarmee de aansluiting op de verdiepte ligging van de nieuwe N434 wordt gemaakt.

De tweede fase was het realiseren van een divergerende diamantaansluiting bij Leiden-West, een type kruising die minder ruimte in beslag neemt waardoor er ruimte ontstaat om te bouwen zonder de doorstroming te beperken.

In de derde fase hebben we de A44 verlegd naar het westen, waarvoor we nieuwe viaducten hebben gebouwd over de Robert Boyleweg, de Plesmanlaan, de Oude Rijn en de Ommedijkseweg.

In de vierde fase slopen we aan de oostkant eerst de oude viaducten waarna we de nieuwe opbouwen.

In de vijfde fase, vanaf zomer 2021, zorgen we ervoor dat alles rondom de A44 in gebruik genomen kan worden en er een eindsituatie gecreëerd wordt. De A44 is dan op het deel tussen Leiden en Wassenaar verbreed van 2×2 naar 2×4 rijstroken, om het verkeer van en naar de nieuwe N434 goed af te kunnen wikkelen.