In de nacht van zater­dag 30 maart is de voet­gan­gers­brug over de Ples­man­laan ter hoog­te van het voor­ma­lig Trans­fe­ri­um in Lei­den-West verwijderd.

De sloop werd uit­ge­voerd door drie gro­te kra­nen. Als eer­ste werd het lin­ker­deel van de loop­brug ver­wij­derd. Daar­na werd de rech­ter­kant vak­kun­dig ‘door­ge­knipt’. Rond mid­der­nacht is de gro­te boog deel voor deel naar bene­den gehaald. Omroep West maak­te een kor­te repor­ta­ge.

De voet­gan­gers­brug moest weg van­we­ge de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te. Het hele kruis­punt wordt opnieuw inge­richt om een extra oprit te maken en het ver­keer beter door te laten stromen.