Als weg­ge­brui­ker her­ken je ze meest­al van het ‘kedeng-kedeng’-geluid als je erover­heen rijdt: de voeg­over­gan­gen in het weg­dek. Aan iede­re zij­de van de twee fly-overs over de A4 wordt nu zo’n voeg­over­gang aan­ge­bracht. Het is het flexi­be­le deel tus­sen het weg­dek op het vas­te land­hoofd en het fly-over­dek, dat ervoor zorgt dat het weg­dek kan uit­zet­ten en krim­pen. Ze zor­gen voor wel 20 cm spe­ling! Het weg­dek kan gaan wer­ken door tem­pe­ra­tuur­ver­schil­len en belas­ting door het verkeer.

Voor­dat de voeg­over­gang op zijn plek wordt gehe­sen, wordt aan iede­re zij­de van het weg­dek staal gevloch­ten. De voeg­over­gang wordt hier­tus­sen geplaatst en daar­na wordt beton gestort om de delen vast te zetten.