Afgelopen nacht heeft Comol5 de laatste werkzaamheden afgerond voor de extra rijstrook op de A4 tussen Vlietland en N14 (Leidschendam). Rijkswaterstaat stelde vanmorgen vroeg de nieuwe vierde rijstrook open voor het verkeer. Het werk aan de weg richting Den Haag is eerder klaar dan aanvankelijk was voorzien. Voor de verbreding is gebruik gemaakt van de middenberm, en voor alle rijstroken is geluidsreducerend asfalt aangebracht (dubbellaags zoab). De komende weken wordt verder gewerkt aan de vierde rijstrook richting Amsterdam.

Luchtfoto traject A4

Traject A4 tussen N14 en Vlietland. Klik op de foto om te vergroten.

Nieuwe vierde rijstrook
De Provincie Zuid-Holland heeft de verbreding van de A4 tussen de Vlietland en Leidschendam op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meegenomen in de werkzaamheden voor de aanleg van de RijnlandRoute. De nieuwe vierde rijstrook over een lengte van 5,5 kilometer zorgt voor aanmerkelijk meer capaciteit op de weg waardoor het drukke verkeer beter kan worden afgewikkeld. Eind november komt de vierde rijstrook op de andere rijrichting beschikbaar. Het traject op de A4 is daarmee klaar voor de komst van de Rijnlandroute. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat: “De oplevering van de extra rijstrook op de A4 tussen Vlietland en de N14 is een mooie stap in het grote wegproject van de provincie Zuid-Holland. Fijn voor de weggebruikers dat ze sneller dan voorzien van de vierde rijstrook gebruik kunnen maken.”

Verkenning A4 Burgerveen-N14
Aanvullend op de verbreding van A4 tussen Vlietland en de N14 bij Leidschendam loopt het voorbereidende onderzoek van het ministerie naar de verdere verbreding van de snelweg tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag. Voor de aanpak van dit bekende knelpunt is 50 miljoen euro gereserveerd. In lopende MIRT-verkenning wordt ook bekeken hoe de aansluitingen op het onderliggende wegennet kunnen worden verbeterd. Daarnaast wordt er gekeken naar maatregelen op het gebied van Smart Mobility. Meer informatie over de Verkenning staat op www.a4burgerveen-n14.nl

Luchtfotografie: Skeye