In de nacht van zater­dag 30 maart van­af 20.00 uur (nog win­ter­tijd) tot zon­dag 31 maart 07.00 uur (zomer­tijd) ver­wij­de­ren we de voet­gan­gers­brug over de Ples­man­laan ter hoog­te van het hui­di­ge Trans­fe­ri­um. In deze peri­o­de is de N206 net vóór en ná de voet­gan­gers­brug gestremd voor alle verkeer.

Gemo­to­ri­seerd ver­keer van­af de A44 uit de rich­ting van Amster­dam met bestem­ming Lei­den wordt via afrit 7 Oegst­geest omge­leid. Gemo­to­ri­seerd ver­keer van­af de A44 uit de rich­ting Den Haag met bestem­ming Kat­wijk wordt via afrit 9 omge­leid via de Omme­dijk­se­weg en Haag­se Schouw. De omlei­ding wordt met gele bor­den gemar­keerd. De ove­ri­ge toe- en afrit­ten bij Lei­den-West blij­ven gewoon in gebruik.

Voet­gan­gers en fietsers

Voet­gan­gers en fiet­sers tus­sen Lei­den en Kat­wijk wor­den al van­af 18 maart omge­leid via de Ples­man­laan, Ein­stein­laan en de Robert Boy­le­weg. Deze omlei­ding is nood­za­ke­lijk van­we­ge de sloop van het hui­di­ge Trans­fe­ri­um. Van­we­ge de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te zal deze omlei­ding cir­ca twee jaar gaan duren.

Nieuw P+R terrein

Van­af 18 maart slo­pen we het hui­di­ge Trans­fe­ri­um. Er is een nieuw P&R ter­rein aan­ge­legd nabij de Toren­vliet­brug (tegen­over de nieu­we McDonald’s) die op 17 maart in gebruik geno­men wordt. Op deze loca­tie zijn ook nieu­we fiet­sen­stal­lin­gen geplaatst. Op de N206 zijn ter hoog­te van de Toren­vliet­brug nieu­we bus­hal­tes aan­ge­legd. Van­af 17 maart hal­te­ren de bus­sen bij deze nieu­we hal­tes met de naam ‘BioS­cien­ce Park-West’.

Wat gebeurt er met mijn fiets of auto als deze zon­dag 17 maart nog op het Trans­fe­ri­um staat?

Auto’s wor­den weg­ge­sleept en naar de Amp­ho­ra­weg 11 in Lei­den gebracht. Via 015 – 251 1351 kunt u een afspraak maken met het bergingsbedrijf.

Meer infor­ma­tie: https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/parkeren/wegsleepregeling-voertuigen. Fiet­sen wor­den naar het Waren­huis op de Wil­lem Barents­z­straat 20 in Lei­den gebracht. www.leiden.nl/fiets