Na de verwijdering van het eerste deel van de bomen bij aansluiting Leiden-West in oktober 2018, wordt er binnenkort gestart met het tweede deel van de kap. De bomen moeten worden verwijderd voor de verbreding van de A44 (inclusief reconstructie aansluiting Leiden-West en het Robert Boyle viaduct) en voor het verleggen van kabels en leidingen in dit gebied.

Volgens planning starten we op vrijdag 25 januari met het verwijderen van bomen, stronken en wortels nabij het Avicennapad in Leiden. De werkzaamheden duren naar verwachting vier dagen en worden tijdens onze reguliere werktijden uitgevoerd tussen 7.00 en 16.00 uur. Op zaterdag wordt niet gewerkt. Na afronding van werkzaamheden zal er voor het inklinken van de grond op de plek van de verwijderde bomen een zandpakket worden aangebracht. Op onderstaande afbeelding is de locatie aangegeven van de twee bomenkap fases.

In het plan is rekening gehouden met de wens om zo min mogelijk bomen te kappen. Zo zijn de kabels en leidingen met een gestuurde boring gedaan, waardoor er alleen bomen verwijderd hoeven te worden op de plek waar de boring is gestart en weer uitkomt. Nadat de werkzaamheden voor de te verleggen kabels en leidingen, de verbreding van de A44 en de reconstructie van Leiden-West zijn afgerond, worden er weer nieuwe bomen terug geplant conform het compensatieplan dat in afstemming met de gemeente is opgesteld. Gestreefd wordt om de herplant zo snel als mogelijk te realiseren, waarbij zo nodig gefaseerd wordt. Nu al is bekend dat herplant van het in de eerste periode te kappen vak nabij de Verlengde Wassenaarseweg eind 2019 kan plaatsvinden. De planning voor de herplant van de overige locaties is nog niet bekend.

Bomenkap Leiden-West. Klik om te vergroten