Bij aansluiting Leiden-West A44 wordt gestart met het verwijderen van een deel van de bomen. Het werk wordt in 2 periodes uitgevoerd: een deel dit najaar en een deel begin volgend jaar. De bomen moeten worden verwijderd voor de verbreding van de A44 (inclusief reconstructie aansluiting Leiden-West en Robert Boyle viaduct) en voor het verleggen van kabels en leidingen in dit gebied.

In het plan is rekening gehouden met de wens om zo min mogelijk bomen te kappen. Zo worden de kabels en leidingen met een gestuurde boring gedaan, waardoor er alleen bomen verwijderd hoeven te worden op de plek waar de boring start en weer uitkomt. Nadat de werkzaamheden voor de te verleggen kabels en leidingen, de verbreding van de A44 en de reconstructie van Leiden-West zijn afgerond, worden er weer nieuwe bomen terug geplant conform het compensatieplan dat in afstemming met de gemeente is opgesteld. Gestreefd wordt om de herplant zo snel als mogelijk te realiseren, waarbij zo nodig gefaseerd wordt. Nu al is bekend dat herplant van het in de eerste periode te kappen vak nabij de Verlengde Wassenaarseweg eind 2019 kan plaatsvinden. De planning voor de herplant van de overige locaties is nog niet bekend.

Klik om te vergroten