Van de infor­ma­tie­avond op woens­dag 4 sep­tem­ber over de tij­de­lij­ke N206 zijn het ver­slag, de pre­sen­ta­tie en de hands-out beschik­baar. De avond werd bezocht door ruim 140 belang­stel­len­den, voor­na­me­lijk uit Valkenburg.

Docu­men­ten