In de komen­de peri­o­de wordt gewerkt aan de defi­ni­tie­ve lig­ging van de Hof­vliet­weg, de rou­te tus­sen de roton­de bij de A4/​Europaweg en recre­a­tie­ge­bied Vliet­land. Om ruim­te te maken voor knoop­punt Hof­vliet, die de A4 met de tun­nel van de N434 ver­bindt, sluit de Hof­vliet­weg straks een stuk­je wes­te­lij­ker aan op de Riet­pol­der­weg. De Hof­vliet­weg wordt hier­bij over het dak van de tun­nel heen geleid. Tij­dens het ver­leg­gen blijft in prin­ci­pe alles bereik­baar. Naar ver­wach­ting is de ver­leg­ging dit najaar, rond oktober/​november, afgerond.

Onder­staan­de afbeel­ding: roze = nieu­we lig­ging Hof­vliet­weg, rood = oude lig­ging, geel = de tij­de­lij­ke bouwweg.