De komende week voeren we werkzaamheden uit aan de Hofvlietweg (nabij de A4 richting Vlietland) en treffen we voorbereidingen voor de ingebruikname van de nieuwe bouwweg met een directe aansluiting op de A4. De werkzaamheden hebben geen invloed op het verkeer op de Hofvlietweg, waar nodig worden bij de aansluitingen verkeersregelaars ingezet. Ook kan het zijn dat er in deze periode materieel op de Hofvlietweg kan staan.

Herstellen Hofvlietweg

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 maart herstellen we de Hofvlietweg op het deel onder de tijdelijke brug. De Hofvlietweg is daar dusdanig beschadigd dat hier nieuw asfalt wordt aangelegd. Hiervoor is het noodzakelijk het verkeer van en naar Vlietland tijdens die twee dagen over de bouwweg te laten rijden. Het verkeer maakt hierbij ook gebruik van de brug over de Hofvlietweg heen. Om dit goed te regelen is het noodzakelijk voor die twee dagen een verkeerslicht te plaatsen. Daarnaast wordt op woensdag 6 en donderdag 7 maart de klinkerstrook opgeknapt aan het begin van de Hofvlietweg, die is aangelegd na de werkzaamheden van Gasunie. Tijdens deze herstelwerkzaamheden wordt op twee delen een rijbaan afgezet. Het verkeer passeert om en om langs de werkzaamheden, hiervoor worden verkeersregelaars ingezet.

Ingebruikname speciale toe- en afrit bouwverkeer

Vanaf 4 maart is de nieuwe ligging van de Hofvlietweg klaar voor het reguliere verkeer, waarna we de bouwweg in gebruik kunnen nemen. De bouwweg heeft een eigen toe- en afrit op de A4, zodat het bouwverkeer direct vanaf de A4 de bouwplaats kan bereiken en omgekeerd. Dit scheelt dus veel bouwverkeer op de Hofvlietweg. Bouwverkeer dat vanwege lengte en/of afmeting niet van de brugconstructie van de bouwweg gebruik kan maken, zal nog wel de route over de Hofvlietweg gebruiken. De toe- en afrit op de A4 is uitsluitend voor werkverkeer, voor gewoon verkeer is het niet toegestaan hiervan gebruik te maken.