Een bij­zon­de­re mijl­paal van­mor­gen! Twee jaar nadat de eer­ste palen de grond in gin­gen voor de bouw van het nieu­we knoop­punt Hof­vliet, kon­den we afge­lo­pen week­end de A4 rich­ting Den Haag ver­leg­gen naar de defi­ni­tie­ve loca­tie onder het eer­ste deel van de fly-overs. In het week­end van 10/​11 okto­ber volgt ook de rij­baan rich­ting Amsterdam. 

Een belang­rij­ke stap in de fase­ring omdat we het knoop­punt nu ver­der af kun­nen bou­wen. Als de nieu­we N434 met geboor­de tun­nel en ver­diep­te lig­ging straks klaar is, zorgt knoop­punt Hof­vliet voor de ver­bin­ding met de A4. Aan de west­kant bou­wen we knoop­punt Omme­dijk voor de ver­bin­ding met de A44.