De tunnelboormachine Gaia kruist voor de aanleg van de N434 ook een hoogspanningsmast. Die is onderdeel van een kilometerslange rij van masten (hoogspanningsverbinding) waar 150 kilovolt doorheen gaat en die midden in een volkstuinencomplex staat. TenneT is de landelijk beheerder ervan. TenneT heeft de betreffende mast voorzien van stalen draden (tuien) die weer aan grondankers zijn verbonden. De stalen draden en de grondankers zijn zichtbaar en dienen als extra versteviging wanneer Gaia er onderdoor boort, naar verwachting eind december.

TenneT heeft deze werkzaamheden inmiddels uitgevoerd. Nadat de boorwerkzaamheden voor dit deel van de tunnels gereed zijn, zullen de tuien worden verwijderd; de grondankers blijven in de grond achter.