De bouw­plaats onder de A44 vlak naast het Robert Boy­le via­duct in Lei­den kleurt sinds kort groen. Wie van­uit Cor­pus, langs het Hil­ton­ho­tel rich­ting de N206 fietst, komt in plaats van saaie grij­ze bouw­hek­ken, mooie hou­ten bak­ken met groe­ne beplan­ting tegen. Ze fleu­ren het bouw­to­neel op tij­dens de werk­zaam­he­den aan het via­duct. In vier fasen wordt het oude via­duct in zijn geheel ver­van­gen door een nieu­we. Naast de groe­ne en over­last­be­per­ken­de gedach­te voor omwo­nen­den en pas­san­ten, biedt het Groe­ne Bouw­hek­ken con­cept kan­sen aan men­sen met een afstand tot de arbeidsmarkt.