Het ontwerp “Polderlandschap met knotwilgen” is met 54% van de stemmen gekozen als groeninvulling van de rotonde bij de kruising van de Voorschoterweg/Hoofdstraat met de Duyfraklaan/Torenvlietslaan. Vier omwonenden bedachten elk een groenontwerp en daarna was het de beurt aan de bewoners van Valkenburg om aan te geven welke hun favoriet was. In totaal stemden 335 Valkenburgers op het ontwerp van hun keuze.

Winnende ontwerp

De wilgen op de rotonde symboliseren het polderlandschap in deze omgeving, onder de knotwilgen komen grassoorten.

Gerien Barnhoorn

Gerien Barnhoorn bedacht het winnende ontwerp. Haar idee is dat het polderlandschap, zo kenmerkend voor deze omgeving, tussen de omringende wegen zichtbaar blijft. “Wat ik mooi vind, is dat we op deze manier steeds een stukje polder terugzien op de rotonde, elke keer als je er overheen rijdt”, aldus Gerien.

Stemronde en participatietraject

Het participatietraject met de omgeving leverde vier ontwerpen op, die voldeden aan de beleidskaders voor verkeer en groen van de gemeente Katwijk. Valkenburgers vanaf 8 jaar konden tijdens de stemronde kiezen uit vier ontwerpen. Op het winnende ontwerp kwamen 182 stemmen binnen, iets meer dan de helft van alle stemmen.

“Polderlandschap met knotwilgen” wordt nog dit voorjaar aangeplant.