De afgelopen weken voerden wij ’s avonds zaagwerkzaamheden uit in de verdiepte ligging voor de betonnen barrier tussen de rijbaan en de wand. Dit werk is afgelopen maandagavond afgerond, en de komende weken wordt er niet aan dit onderdeel gewerkt in verband met de bouwvak.

In de week van 23 augustus wordt dit werk weer hervat, wat naar verwachting 3 dagen duurt. Weersomstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden opschuiven. Het werk aan de barrier is dan nagenoeg afgerond, alleen het deel bij de tunnelmonden moet dan nog worden ingepland.