Boskalis heeft de eerste folie voor de verdiepte ligging van de N206 ir. G. Tjalmaweg vorige week uitgerold, een mijlpaal en belangrijke stap in het bouwen van de nieuwe Tjalmaweg. De folie wordt eerst langs de wanden van de verdiepte ligging uitgerold, daarna volgt de horizontale laag op de bodem. Er werken op dit moment per dag gemiddeld 200 vaklieden in de bouwkuip. De bijna 2000 meter lange folieconstructie zorgt voor een grondwaterdichte constructie van de nieuwe Tjalmaweg; een beproefde methode die in Nederland op deze schaal nog nooit eerder is toegepast. Door deze methode wordt er onder de Tjalmaweg niet geheid, dit scheelt transport van materialen. De bouwmethode zorgt ook voor minder cement, beton en staal; we stoten minder CO2 uit tijdens de bouw.

Werken in een treintje

De nieuwe, deels verdiepte, Tjalmaweg wordt in een “treintje” aangelegd, van oost naar west. Boskalis deelt de bouwkuip op in 13 compartimenten. Zo kan er efficiënter gewerkt worden en op meerdere plekken tegelijkertijd. Dat betekent dat aan de zijde van de Torenvlietbrug al gestart is met het uitrollen van de folie, terwijl richting het westen de damwanden en slangetjes worden ingebracht. Via de slangetjes wordt de gel ingespoten voor de waterremmende laag, op 10 tot 17 meter diepte.

Diverse stappen

Als eerste stap worden damwanden aangebracht aan weerszijden van de bouwkuip. Daarna volgt het injecteren van de waterremmende gel, via 92.000 slangetjes, voor het vormen van een gellaag van een meter dik. Om droog te kunnen werken, wordt daarna per compartiment tijdelijk grondwater weggepompt. Voor alle stappen in het bouwen van de verdiepte ligging, bekijk de animatie op ons YouTube-kanaal. Het werk aan (onder andere) de verdiepte ligging wordt wekelijks gecommuniceerd via de bouwupdate van Boskalis en onze website.