Sinds afge­lo­pen week­end is het uit­kijk­punt bij de bouw­kuip bij A4/​Vlietland geo­pend voor publiek. Van­af dit punt is een mooi uit­zicht op de werk­zaam­he­den van Comol5 voor de start­schacht voor de boor­tun­nel N434 en de aan­slui­ting op de A4. Het uit­kijk­punt is te bezoe­ken via het infor­ma­tie­cen­trum RijnlandRoute.

Het infor­ma­tie­cen­trum is dé plek waar alle infor­ma­tie over het pro­ject samen­komt. Hier kun je zien en bele­ven wat er alle­maal komt kij­ken bij de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te, hoe de weg er straks uit­ziet, en over bouw­me­tho­den en tech­niek. Daar­naast is er infor­ma­tie over inno­va­tie, vei­lig­heid, inpas­sing in de omge­ving en natuur en arche­o­lo­gie. Eye­cat­cher is de vier meter lan­ge maquet­te van de tun­nel­boor­ma­chi­ne. Voor ope­nings­tij­den en meer infor­ma­tie kijk op www.rijnlandroute.nl/informatiecentrum

Groepsfoto opening uitkijkpunt

Ope­ning infor­ma­tie­cen­trum en uit­kijk­punt in het bij­zijn van minis­ter Cora van Nieuwenhuizen

Publiek in de rij voor uitkijkpunt

Uit­kijk­punt in gebruik