Boskalis heeft in juni aan direct omwonenden gevraagd om mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek. Boskalis wil nu graag aan nog meer bewoners, ondernemers én gebruikers van de Tjalmaweg vragen om deel te nemen aan het tweede tevredenheidsonderzoek. Het onderzoek richt zich op de hinderbeleving en verkeersveiligheid bij de uitvoering van de werkzaamheden en op de communicatie en het contact met de aannemer. Het onderzoek wordt elk half jaar uitgevoerd. Boskalis gebruikt de resultaten van het onderzoek om de maatregelen voor hinderbeperking indien mogelijk aan te passen of te verbeteren.

Ben je betrokken bij het project N206 ir. G. Tjalmaweg als bewoner, ondernemer of rij je regelmatig over de Tjalmaweg? Dan nodigen wij je van harte uit om deel te nemen aan dit onderzoek. Het invullen duurt 5 minuten. Meedoen kan tot en met 31 december via:  https://survey123.arcgis.com/share/314e93af6d854955a8f61c03895796b7

Bereikbaarheid en contact

Boskalis is natuurlijk ook via de gebruikelijke manieren te bereiken voor vragen of het maken van een persoonlijke afspraak: per mail, telefonisch en via de BouwApp. Boskalis heeft ook regelmatig contact met de omgeving via gebiedsgerichte klankbordgroepen. Meer informatie vind je op: https://rijnlandroute.nl/n206-tjalmaweg/bouwkeet-en-contact-met-boskalis/