In het tv-pro­gram­ma Knoop­punt Hol­land fietst pre­sen­ta­tor Johan Over­de­vest van Omroep West weke­lijks, samen met een gast, een (knooppunten-)route door Zuid-Hol­land en laat zo zien hoe­veel moois de pro­vin­cie te bie­den heeft. Tij­dens de uit­zen­ding van vori­ge week fietst Johan door Lei­den e.o. en brengt een bezoek aan het bouw­ter­rein van Comol5. Onze omge­vings­ma­na­ger Paul Eij­king ont­vangt de gas­ten bij de ont­vangst­schacht van de boortunnel.

> Bekijk de uitzending