Op zater­dag 24 sep­tem­ber geven we een sneak pre­view van de Cor­bu­lo­tun­nel! Tus­sen 10.00 en 16.00 uur ben je van har­te wel­kom om een stuk door de tun­nel te wan­de­len. We heb­ben een mooie rou­te uit­ge­stip­peld van­af de oos­te­lij­ke toe­rit bij de A4, hier wan­del je over de rij­baan de noord­buis in. Na onge­veer 250 meter lopen steek je door naar de zuid­buis van de tun­nel, via een van de dwars­ver­bin­din­gen. Via de zuid­buis loop je terug naar het start­punt. Onder­weg kan je in je eigen wan­del­tem­po alle details van de tun­nel goed bekijken!
..

Corbulotunnel met links de dwarsverbinding
24 sep­tem­ber
Wan­de­ling Corbulotunnel
0
0
0
0
Dagen
0
0
U
0
0
Min
0
0
Sec

Belang­rij­ke infor­ma­tie voor je bezoek:

 • Voor een goe­de bereik­baar­heid en een pret­tig bezoek aan de bouw­plaats is aan­mel­den voor de wan­de­ling ver­plicht. De beves­ti­ging van je aan­mel­ding is ook je toe­gangs­be­wijs bij je bezoek.
 • Hou er reke­ning mee dat het helaas niet moge­lijk is om met een rol­stoel, rol­la­tor of kin­der­wa­gen de bouw­plaats te bezoeken.

 • Het bouw­ter­rein is het bes­te met de fiets of lopend te berei­ken. Bij bouw­ter­rein en in recre­a­tie­ge­bied Vliet­land is beperkt par­keer­ge­le­gen­heid voor auto’s.

..

Meld je nu aan 

Bereikbaarheid en vervoer

Navigeer naar de Rietpolderweg 19 in Leidschendam (het informatiecentrum) en volg op de locatie de aanwijzingen op van de organisatie. Kom je met de fiets of lopend? Dan kan je via beide ingangen naar binnen. Bezoekers met de auto parkeren hun auto op P2, P3 of P4 en maken gebruik van de ingang bij het informatiecentrum. Deze ligt het dichtstbij de parkeerplaatsen.

Routebeschrijving fiets

 • Vanuit Leiden: fiets langs de Vliet en ga bij het fietspad Vogelhoff naar links (volg de borden). Op de Hofvlietweg vervolg je je weg naar rechts en zie je in de bocht de ingang naar de fietsenstalling en het bouwterrein.
 • Vanuit Zoeterwoude: fiets over de Hofweg onder de A4 door en sla linksaf op de Hofvlietweg. In de bocht zie je de ingang naar de fietsenstalling en het bouwterrein.
 • Vanuit Voorschoten: neem vanaf het kruispunt Nicolaas Maeskade/Frans Halsplantsoen de fietsbrug over de Vliet en fiets naar rechts het Zwetpad op. Volg de borden ‘RLR’.
 • Vanuit Leidschendam: fiets over de Oostvlietweg/Rietpolderweg en volg de borden ‘RLR’.

Routebeschrijving auto

 • A4 vanuit Amsterdam: neem afslag 7 Zoeterwoude-dorp. Houd de rechter rijbaan aan, sla bij de rotonde linksaf richting Vlietland.
 • A4 vanuit Den Haag: neem afslag 7 Zoeterwoude-dorp. Sla linksaf bij de stoplichten. Sla bij de volgende stoplichten ook linksaf en ga bij de rotonde rechtdoor richting Vlietland.

Je rijdt nu op de Hofvlietweg. Rij door richting de ingang ‘infocentrum’ en volg de aanwijzingen op van de organisatie voor het parkeren van je auto (op P1, P2, P3 of P4). Let op: vanaf P4 is het 15 min. lopen naar de ingang van het bouwterrein.

Spelregels

 • Je betreedt het terrein op eigen risico.
 • Let goed op waar je loopt.
 • Het is niet toegestaan om met een rolstoel, rollator of kinderwagen de bouwplaats te betreden.
 • Betreed geen plaatsen die afgezet zijn (met linten of hekken).
 • Raak geen materieel of materiaal aan.
 • Kledingadvies: stevige schoenen en praktische kleding.
 • Kinderen mogen alleen onder begeleiding van een volwassene het bouwterrein op.
 • Huisdieren mogen niet het terrein op.
 • Voor jouw eigen veiligheid en die van anderen: luister naar de aanwijzingen van medewerkers op de bouwplaats.
 • Er worden foto’s gemaakt en gebruikt voor de website en sociale media.