Zoals in de voor­gaan­de bouwup­da­te te zien was, bren­gen we de bar­ri­er aan met behulp van een paver-machi­ne. Nadat de bar­ri­er is gemaakt, meten we nauw­keu­rig de posi­tie in. We con­tro­le­ren dan of de bar­ri­er op de juis­te plek en hoog­te staat, ten opzich­te van het gemaak­te ont­werp. We mogen hier ± 2 cen­ti­me­ter van afwij­ken. Er is dus niet veel speling!

Het inme­ten gebeurt met een zoge­he­ten ‘total sta­ti­on’. Het ziet er mis­schien uit dat dit met een laser gebeurt, maar het is een optisch sig­naal. Dus eigen­lijk gewoon licht, of een licht­lijn, die toe­val­lig rood is.