Vorige week ontvingen wij 16 mensen in het informatiecentrum en in de Corbulotunnel die last hebben van tunnelangst. Zij kwamen langs voor een training tunnelangst én om het geleerde meteen toe te passen door in de nog lege Corbulotunnel te rijden. Angst voor tunnels komt regelmatig voor; ongeveer 800.000 tot 1.000.000 mensen lijden aan enige vorm van rijangst. Zij vermijden het liefst tunnels door een omweg te maken of helemaal niet meer in de auto te stappen. De provincie Zuid-Holland heeft samen met aannemer Comol5, de (nu nog lege) Corbulotunnel ter beschikking gesteld voor de training tunnelangst. De coaches van Rijangstlabel begeleidden de deelnemers bij het rijden door de tunnel.

Het programma startte met een uitgebreide uitleg door de ontwerpleider van de aannemer over de bouw van de tunnel, de veiligheidsmaatregelen het testen met de hulpdiensten. Ook de veiligheidsinstallaties in de Corbulotunnel – die zijn aangesloten op de verkeerscentrale in Rhoon – werden bekeken en toegelicht. Veel deelnemers vonden het fijn om informatie te krijgen over wat er allemaal is geregeld om de tunnel veilig te houden. Voordat de deelnemers aan de training door de tunnel reden, kregen zij eerst uitleg in het dienstgebouw bij de tunnel over de samenwerking met de verkeerscentrale in Rhoon. Daarna wandelden zij met hun coaches door de tunnel en bekeken o.a. de dwarsverbindingen, die bij calamiteit ruimte biedt om automobilisten te laten wachten. Na de lunch begon het belangrijkste deel: het rijden door de lege Corbulotunnel. Samen met hun coaches reden alle 16 deelnemers één en soms wel meerdere keren de tunnel door.

De ervaringen waren positief, de deelnemers waren opgelucht en blij dat het gelukt was om door de tunnel te rijden. Wij hopen van harte dat deze training in de Corbulotunnel een goede stap in de goede richting is en wij zijn blij dat wij hier een kleine bijdrage aan konden leveren.