Het oude via­duct slo­pen en een nieuw via­duct bou­wen, ter­wijl de A44 in gebruik is. Hoe doe je dat? We bedach­ten een com­plexe fase­ring en bouw­den zo in bij­na twee jaar tijd de ver­schil­len­de via­duc­ten voor de ver­bre­ding van de A44. Dam­wan­den, fun­de­rin­gen, pij­lers, lig­gers, weg­dek­ken, asfalt, mar­ke­rin­gen. Deze time­lap­se van de bouw van het Robert Boy­le­vi­a­duct laat zien hoe zo’n fase­ring in z’n werk gaat.