Fau­nap­as­sa­ge onder A44

De faunapassage onder de A44, het ecoduct over de afrit A44 – N434 en de aanplant langs de Rijksstraatweg vormen samen een ontbrekende schakel in het Natuurnetwerk Nederland. Deze ecologische verbindingszone ‘Lentevreugd – De Horsten’ verbindt de kust met de landgoederen van Wassenaar.

De faunapassage wordt gemaakt voor kleine zoogdieren en amfibieën, zoals boommarter, eekhoorn, dwergmuis, bunzing, hermelijn, wezel, waterspitsmuis en rugstreeppad. De faunadoorgang onder de A44 is 11 meter breed (en daarnaast nog 5 meter voor het fietspad) en volledig afgeschermd van de parallelle N434 door een wand begroeid met klimop. De dieren worden in de goede richting geleid door struiken, boomstronken en een greppel. In de onderdoorgang onder de A44 liggen keien als geleiding en schuilmogelijkheid.