Faunapassage onder A44

De faunapassage onder de A44 wordt gemaakt voor kleine zoogdieren en amfibieën. Dieren waarvoor extra beschermingsmaatregelen worden genomen om de populatie te behouden of te vergroten, ook wel doelsoorten genoemd, kunnen hiervan gebruik maken. Dit zijn bijvoorbeeld de boommarter, eekhoorn, dwergmuis, bunzing, hermelijn, wezel, waterspitsmuis en rugstreeppad. Maar ook ‘gewone’ en niet beschermde dieren zoals de kikker, pad, haas, muis en allerlei insecten zoals het lieveheersbeestje kan je hier vinden.

De faunadoorgang onder de A44 is 11 meter breed (en daarnaast nog 5 meter voor het fietspad) en volledig afgeschermd van de parallelle N434 door een wand begroeid met een haag ervoor. De dieren worden in de goede richting geleid door struiken, boomstronken en een greppel. In de onderdoorgang onder de A44 liggen keien als geleiding en schuilmogelijkheid.