Ecoduct bij knooppunt Ommedijk

Bij knooppunt Ommedijk bouwen we aan het ecoduct, een combinatie van een faunaroute met een fietspad ernaast. Samen met de faunapassage onder de A44 en het groen langs de Rijksstraatweg is het ecoduct een belangrijke schakel in de ecologische verbindingszone ‘Lentevreugd – De Horsten’ uit het Natuurnetwerk Nederland.

Het ecoduct is een oversteek over de verdiept gelegen afrit van de A44 richting de nieuwe N434. Het deel voor de dieren loopt bovenlangs en is 10 meter breed. Er groeit bloemrijk gras, liggen boomstronken en is geschikt voor amfibieën en kleine zoogdieren. Het wordt door een lage muur gescheiden van het fietspad.

In de afwerking van het ecoduct worden houten verticale lamellen toegepast. Deze zijn straks ook te zien in de afwerking van het dienstengebouw aan de westzijde van de tunnel, en zijn onderdeel van het coulisselandschap in de omliggende polder.

Landschappelijke inpassing Rijnlandroute

De RijnlandRoute gaat door een aantal bijzondere landschappen met waardevolle natuur. Om die reden is er extra aandacht voor de inpassing van de weg en het herstellen van natuurwaarden: behouden wat kan, herstel en terugkeer van dieren, waar het groen verdwenen is en waar mogelijk zelfs de situatie voor flora en fauna verbeteren. Dat doen we bijvoorbeeld bij de A44. Hier kruist een belangrijke ecologische verbinding de snelweg. Landschappelijke inpassing houdt dus niet op bij de berm, maar gaat om het maken van een nieuw evenwicht tussen weg en omgeving nadat alle bouwwerkzaamheden zijn afgerond.

Meer weten?