Arche­o­lo­gie2019-08-05T15:55:25+02:00

Cate­go­rie: Arche­o­lo­gie

Unie­ke Romein­se inscrip­tie gevon­den

Meer over arche­o­lo­gie

Arche­o­lo­gie Rijn­land­Rou­te

De pro­vin­cie Zuid-Hol­land is een rijk arche­o­lo­gisch gebied. Arche­o­lo­gie ver­telt veel over onze geschie­de­nis. De pro­vin­cie wil graag even­tu­e­le vind­plaat­sen in het pro­ject­ge­bied in beeld bren­gen en waar nodig de arche­o­lo­gi­sche vond­sten vei­lig stel­len, con­ser­ve­ren en behou­den. Zo bescher­men wij ons arche­o­lo­gisch erf­goed en maken het beleef­baar voor een gro­ter publiek.