Zo’n 35 bewoners bewoners uit o.a. de wijk Duinzicht en Veldzicht waren aanwezig om met de landschapsarchitecten van Boskalis en de provincie Zuid-Holland hun wensen en ideeën voor de inrichting van de parkstrook, ten noorden van de Tjalmaweg, verder te bespreken. Boskalis presenteerde de visie op de inrichting van de parkstrook en de tweede versie van het conceptontwerp. Hierin waren de meeste vragen en wensen van de eerste bijeenkomst van 17 juli al verwerkt.

Van groot naar klein

De parkstrook wordt een prettige omgeving om te verblijven en doorheen te wandelen of fietsen. Bij de inrichting is veel aandacht voor de (sociale) veiligheid én wordt er aan dieren gedacht. Zo komt er een honden-uitlaatplaats, bijenhotels en worden plantensoorten geselecteerd die goed zijn voor kleine insecten en vogels. Bomen en struiken worden op strategische plekken geplant, voor het uitzicht of juist om de lichtinval van verkeer te blokkeren.

Met de bewoners wordt het ontwerp steeds meer in detail uitgewerkt. Daar helpen de vragen en suggesties van deze tweede avond ook weer bij. Aan de orde kwamen nu o.a. het beheer van de parkstrook na oplevering, welke bomen er worden geplant en welke worden gekapt, de veiligheid voor spelende kinderen etc.

Artist impression parkstrook

Snel starten met de aanleg

Met de aanleg van de parkstrook wordt al tijdens de werkzaamheden aan de Tjalmaweg begonnen, zodat bewoners snel gebruik kunnen maken van een deel van de nieuw ingerichte parkstrook.

Vervolg

Op 15 oktober 2019 is de derde en laatste avond over het (groen)ontwerp van de Parkstrook. Dan wordt het definitieve Masterplan van de inrichting van de Parkstrook gepresenteerd en geven we verder inzicht in het bomenplan. Tijdens een algemene informatieavond in november wordt het definitieve ontwerp van de parkstrook ook gepresenteerd.

Waar en wanneer?

Datum: dinsdag 15 oktober 2019
Tijd: 18.45 tot 21.00 uur
Locatie: Dorpshuis Valkenburg, Kerkweg 3, 2235 BC Valkenburg

Aanmelden

Voor de participatiesessie voor de parkstrook op 15 oktober hoeven de mensen die zich al hadden aangemeld, zich niet meer op te geven. Zij ontvangen sowieso een reminder voor de avond van 15 oktober. Geïnteresseerden die graag 15 oktober willen komen en nog niet eerder geweest zijn, verzoeken wij zich aan te melden door een email te sturen naar tjalmaweg@rijnlandroute.nl Aanmelden kan tot 13 oktober. Ook andere vragen over deze avonden of het project N206 ir. G. Tjalmaweg kunnen gesteld worden via dit mailadres.