Hoe gaat aannemer Boskalis het werk uitvoeren aan de N206 Europaweg en het Lammenschansplein? Deze vraag stond vorige week centraal tijdens informatiebijeenkomsten die de provincie Zuid-Holland en aannemer Boskalis organiseerden. Ruim 150 omwonenden en andere geïnteresseerden kwamen langs voor informatie over de werkzaamheden. In dit bericht lees je een impressie van de informatie die tijdens de bijeenkomsten is gedeeld.

Drie fases

Om de aanpassingen aan de Europaweg en het Lammenschansplein en de bouw van de nieuwe Lammebrug, Trekvlietbrug en fietstunnels uit te voeren, heeft Boskalis het werk grofweg opgedeeld in drie fases:

  1. Aanleg tijdelijke weg en bruggen: nov 2024 – sept 2025
    Eerst legt Boskalis een tijdelijke weg en tijdelijke bruggen aan naast de huidige weg en bruggen. Het aanleggen van deze tijdelijke situatie duurt 11 maanden waarbij het verkeer grotendeels door kan blijven rijden volgens de huidige situatie.
  2. Bouw definitieve situatie: okt 2025 – mei 2027
    Als het verkeer over de tijdelijke weg rijdt, dan wordt de oude situatie gesloopt en de nieuwe situatie opgebouwd. Deze periode duurt ca. 20 maanden.
  3. Verwijderen tijdelijke weg + afbouw: juni – december 2027
    Als het verkeer over de nieuwe weg rijdt, dan worden de tijdelijke wegen en bruggen verwijderd en wordt de omgeving definitief ingericht op de nieuwe situatie.
Voorbereidende werkzaamheden

Vanaf november 2024 starten de werkzaamheden, onder andere het inrichten van de werkterreinen en het verwijderen van groen. Zodra er meer informatie bekend is over de planning en de werkzaamheden, dan lees je dat op onze website.

Tijdelijke bruggen

Naast de huidige Lammebrug, aan de kant van de Brasserie, komt een tijdelijke, hogere, vaste brug. Deze brug wordt met een doorvaarthoogte van 5.40 meter, dat is ongeveer net zo hoog als de nieuwe (definitieve) brug. Naast de Trekvlietbrug komt ook een tijdelijke brug, aan de kant van het Rijn-Schiekanaal (de Vliet). Net als in de definitieve situatie, is de tijdelijke Trekvlietbrug een vaste brug. Aan de andere kant van de huidige Trekvlietbrug komt een aparte fietsbrug. Tijdens de werkzaamheden kunnen fietsers aan twee zijden over de Trekvliet fietsen. De tijdelijke bruggen worden zo stil mogelijk gemaakt door onder andere rubberen voegprofielen te gebruiken bij de aansluitingen en door het plaatsen van speciale geluidverminderende platen onder de brug.

Klankbordgroep

Boskalis gaat ook klankbordgroep bijeenkomsten organiseren voor het project. Het doel van de klankbordgroep is de voortgang van het werk toelichten, eventuele zorgen, vragen, suggesties en tips bespreken en de uitvoering ervan samen monitoren.

Tijdens de informatiebijeenkomsten konden geïnteresseerden zich hiervoor aanmelden. Er zijn al redelijk wat aanmeldingen, maar Boskalis en de provincie vinden het belangrijk dat de verschillende partijen goed worden vertegenwoordigd. Indien je geïnteresseerd bent in deelname aan de klankbordgroep kun je  tot en met vrijdag 14 juni een mail sturen naar omgeving.europaweg@boskalis.com. Het aantal plaatsen is beperkt, bij teveel aanmeldingen wordt er geloot.

Planning

Na de zomer volgt meer informatie over de werkzaamheden en de planning van de eerste fase. Zodra hier meer bekend over is lees je dit op onze website.

Op de hoogte blijven?

Het project en de werkzaamheden zijn via verschillende communicatiemiddelen te volgen:

BouwApp van Boskalis, deze kun je installeren door de QR-code te scannen:

Of downloaden via de app-/playstore:

RijnlandRoute website
Ook is het mogelijk om te abonneren op nieuwsalerts over de RijnlandRoute.

Social media: Facebook, Instagram en LinkedIn

Daarnaast stuurt Boskalis voorafgaand aan werkzaamheden ook informatiebrieven naar de directe omgeving.

De N206 Europaweg wordt verbreed, de indeling van wegen verbetert en er komen nieuwe bruggen en fiets- en wandelpaden rond het Lammenschansplein.