Wanneer beginnen de werkzaamheden aan de N206 Europaweg en het Lammenschansplein? Hoe zit het met de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden? Kan je tijdens de werkzaamheden over het Lammenschansplein fietsen? Deze en andere vragen stelden bezoekers tijdens de informatieavond over de N206 Europaweg die vorige week plaatsvond. Zo’n 50 omwonenden en andere geïnteresseerden stelden hun vragen aan projectmedewerkers. In een andere ruimte gaf de landschapsarchitect van de RijnlandRoute een presentatie over het bomencompensatieplan dat gemaakt is voor het nieuwe ontwerp van de Europaweg en het Lammenschansplein.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden aan de Europaweg beginnen. Begin 2023 start de aanbesteding, dit is de selectieprocedure voor het aantrekken van een aannemer. Vervolgens wordt in samenwerking met de toekomstige aannemer een planning gemaakt. De precieze bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden zijn nog niet bekend. Onder andere voor de bereikbaarheid, omgevingshinder en de veiligheid tijdens de werkzaamheden worden er hoge eisen gesteld aan de toekomstige aannemer.

Bomenkap

Tijdens de presentatie van de landschapsarchitect werd duidelijk dat vrijwel alle bomen langs de Europaweg weg moeten om ruimte te maken voor de verbreding van de weg. Ook voor de herinrichting van het Lammenschansplein en de nieuwe Trekvlietbrug en Lammebrug moeten bomen weg gehaald worden. Om deze kap te compenseren is er, in overleg met de gemeente Leiden, een bomencompensatieplan gemaakt.

Bomencompensatieplan

In het bomencompensatieplan staat op welke locaties, welke bomen en struiken er geplant worden, evenals de aantallen en maten. Bij de keuze voor boom- en struiksoorten is ook rekening gehouden met klimaatverandering, de belangen van omwonenden en het vergroten van de biodiversiteit in het gebied.

Europaweg

In de huidige situatie staat aan weerszijden van de Europaweg een rij losse bomen. Na de verbreding van de weg komen de meeste terug te planten bomen groepsgewijs ter hoogte van de bebouwing aan de Vrouwenweg te staan.
De Vrouwenvaart nabij de Lammebrug schuift een stukje op in noordelijke richting. Hierdoor verdwijnt alle groen op beide oevers. Op de nieuwe oevers komt een aantal grote boom- en struiksoorten terug, dit is nodig omdat hier een vliegroute voor vleermuizen is.

Lammenschansplein

Op en rond het Lammenschansplein komen grote boomsoorten terug. Daarbij is gelet op of ze hoog op het talud staan en dus tegen droogte kunnen of juist op plekken waar water blijft staan. Ook zijn er soorten gekozen met bijzondere bladkleur of vorm.

Presentatie Bomencompensatieplan

In de presentatie van het bomencompensatieplan dat tijdens de informatieavond is toegelicht staat onder andere op welke locaties bomen en struiken weg moeten en waar de herplant plaatsvindt.

Het volledige bomencompensatieplan is in te zien zodra de gemeente Leiden de vergunningaanvraag voor de bomenkap ter inzage legt.

Vergunningaanvraag voor bomenkap

Op basis van het ontwerp van de N206 Europaweg is onlangs een vergunningaanvraag voor de bomenkap ingediend bij de gemeente Leiden. De verwachting is dat deze vergunningaanvraag nog dit jaar ter inzage komt bij de gemeente. Het bomencompensatieplan maakt onderdeel uit van de aanvraag.

De N206 Europaweg wordt verbreed, de indeling van wegen verbetert en er komen nieuwe bruggen en fiets- en wandelpaden rond het Lammenschansplein.

Op de hoogte blijven?

Via deze website zijn de ontwikkelingen te volgen. Ook is het mogelijk om te abonneren op nieuwsalerts over de RijnlandRoute. Het project kan ook gevolgd worden op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.