Home/ Natuur

Par­ti­ci­pa­tie­avon­den Park­strook langs Tjal­ma­weg op 17 sep­tem­ber en 15 okto­ber 2019

Door: |2020-02-19T08:41:45+01:0011 september 2019|Tags: , |

Op 17 september en 15 oktober a.s. zijn er participatieavonden over het (groen)ontwerp voor de parkstrook langs de N206 ir. G. Tjalmaweg in de eindsituatie. Wensen van omwonenden zijn verwerkt in het ontwerp, zoals de groeninrichting, locatie van wandelpaden, fietspad en de hondenuitlaatplaats. Tijdens deze avonden wordt de tijdelijke N206 niet behandeld; hiervoor zijn aparte avonden georganiseerd.

Aan­vraag omge­vings­ver­gun­nin­gen door Bos­ka­lis voor aan­vul­len­de bomen­kap N206 ir. G. Tjal­ma­weg

Door: |2020-02-19T08:43:58+01:009 september 2019|Tags: , |

Boskalis vraagt in de 1e helft van september vergunningen aan voor de kap van bomen, in het kader van de aanpassingen aan de N206 ir. G. Tjalmaweg in Valkenburg. De provincie Zuid-Holland heeft in 2018 en in de eerste helft van 2019 al vergunningen verkregen voor het kappen van 430 vergunningplichtige bomen.