Van­daag vier­den wij de mijl­paal dat we voor de twee­de keer suc­ces­vol onder het Rijn-Schie­ka­naal zijn door geboord. Het is de span­nend­ste pas­sa­ge in het boor­tra­ject, omdat de tun­nel­boor­ma­chi­ne hier nog niet zo diep zit. Met de inrich­ting van een moni­to­rings­veld vlak voor het kanaal kon­den wij vol­doen­de ken­nis opdoen en was het niet nodig om bal­last aan te bren­gen in het kanaal. Geen hin­der dus voor de scheepvaart. 

Volg de reis van Gaia via pagi­na volg de boor.