As. don­der­dag wor­den de ele­men­ten van de brug Oude Rijn ter hoog­te van de Voor­scho­ter­weg geplaatst, waar­bij het nood­za­ke­lijk is de weg te strem­men voor auto­ver­keer. Fiet­sers voet­gan­gers en brom­fiet­sers kun­nen wel onder de brug doorrijden.

Omlei­dings­rou­te autoverkeer

Op don­der­dag 21 maart tus­sen 20.00 en 24.00 uur bren­gen we de rand­ele­men­ten van de brug aan boven de Voor­scho­ter­weg. De Voor­scho­ter­weg is ter plaat­se van de brug gestremd voor auto­ver­keer. Omlei­dings­rou­te is via de Ples­man­laan en de Haag­se Schouw (en vice ver­sa). De Val­ken­burg­se­weg en de Voor­scho­ter­weg zijn deze avond van­uit bei­de rich­tin­gen in te rij­den tot aan de brug A44.