Op woens­dag 20 novem­ber tus­sen 20.00 en 24.00 uur is de Voor­scho­ter­weg ter hoog­te van de Brug Oude Rijn gestremd voor door­gaand auto­ver­keer. Nabij de bestaan­de weg­ver­smal­ling zit­ten er klin­kers in de rij­weg die ver­zakt zijn. Tij­dens de strem­ming zor­gen we ervoor dat de weg hier weer vlak wordt gemaakt.

Tus­sen 20.00 en 24.00 uur blijft het moge­lijk om van­uit Lei­den de Val­ken­burg­se­weg, en van­uit Valkenburg/​Katwijk de Voor­scho­ter­weg tot aan de brug Oude Rijn/​A44 op te rij­den. Door­gaand auto­ver­keer tus­sen de N206/​Tjalmaweg en de Omme­dijk­se­weg wordt omge­leid via de Ples­man­laan en de Haag­se Schouw­weg. Moch­ten de werk­zaam­he­den eer­der klaar zijn, dan wordt de Voor­scho­ter­weg opengesteld.

Voor fietsers/​voetgangers blijft pas­sa­ge wel mogelijk.