Van­daag heb­ben wij de vloer van het nieu­we aqua­duct Veen­wa­te­ring gestort. Met dit via­duct wordt de bestaan­de water­gang over de ver­diep­te lig­ging van de N434 geleid. Maar liefst 800 kuub beton gaat er in de vloer van de aqua­duct­bak. Om het aqua­duct te kun­nen maken, is de Veen­wa­te­ring in een soort bypass om de bouw­kuip heen gelegd. Van­af vol­gend voor­jaar stroomt het water hier weer ‘recht­door’!